Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Enklere Liv samler inn og behandler personopplysninger; både digitale kunder og de vi møter i fysiske butikker.

Webhandel AS behandler dine personopplysninger på en sikker måte. Denne siden beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er på vegne av Webhandel AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg, og for å kunne oppfylle våre forpliktelser i forhold til norsk lov med tanke på regnskapslovgivningen og andre relevante lovhjemler.

Ved kjøp i nettbutikk: Navn, adresse, epost og kjøpshistorikk.

Hvis du har laget egen bruker på en av våre nettsider, noe som ikke er nødvendig for et kjøp, vil vi også lagre passord og brukernavn. Vi lagrer i tillegg kjøps historikk, samt kommunikasjon internt og eksternt vedrørende avtaler og leveranser, som for eksempel ved kundeservice.

Ved kjøp i fysiske butikker: I utgangspunktet ingen.

Unntak: Noen unntak vil forekomme og da vil vi først og fremst hente inn opplysninger som navn og tlf.nr. I situasjoner hvor kunden skal få penger utbetalt kan også kontonummer være nødvendig.

Nyhetsbrev: Navn fødselsdato og e-post

Markedsføring: Vi lagrer adferdsmønster og navigasjon på vår side.

Formål med behandlingen

Ved kjøp i Nettbutikk: Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter kundeavtaler og for å kunne oppfylle ønsker gitt av den registrerte.

Ved kjøp i fysiske butikker: Vi behandler opplysninger vi innhenter i fysiske butikker først og fremst for å oppfylle ønsker gitt av den registrerte. Videre inntreffer også rettslig grunnlag som lov om hvitvasking og bokføringsloven.

Nyhetsbrev: Hvis du har samtykket til å få nyhetsbrev benytter vi de, og kun de, opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og inspirasjon via e-post. Ved innmelding etter 1.12.2023 er e-post obilgatorisk for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Markedsføring: Vi benytter informasjonen vi får fra analyser av adferdsmønster på nettsiden for å kunne gi kunden mer relevant informasjon under kundereiser.

Personopplysninger som lagres

For å kunne gi en forbedret kundereise for våre kunder lagrer vi kjøpshistorikk og atferdsmønster på vår nettside. Denne dataen anonymiseres og brukes kun for at vi kan sikre at du som kunde får best mulige anbefalinger fra oss på våre nettsider og i nyhetsbrev.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til kunder som har gjennomført kjøp hos oss, opprettet en konto på enklereliv.no, eller meldt seg på vårt nyhetsbrev. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne sende bestillingen til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert i forbindelse med ordre, samt for å kunne kontakte deg ved behov.

Kortinformasjon/betalingsinformasjon lagres ikke av Enklere Liv, men av våre betalingsleverandører, henholdsvis Klarna AB og Vipps AS.

Vi lagrer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

Grunnlaget for behandlingen

Ved kjøp i nettbutikk: Ved ordre lagt i nettbutikken vil informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og kjøpshistorikk benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b), det er også en nødvendighet for å utføre ønsket fra den registrerte (kunden). Det er også en rettslig nødvendighet for å oppfylle krav fra Bokføringsloven.  

Ved kjøp i fysiske butikker: De gangene vi må innhente personlige opplysninger ved kjøp i fysiske butikker er først og fremst for å oppfylle ønsker gitt av den registrerte. Videre inntreffer også rettslig grunnlag som lov om hvitvasking og bokføringsloven.

Nyhetsbrev: Der du har samtykket til det, benyttes informasjonen du har gitt for å gi deg tilbud, informasjon og inspirasjon via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er nødvendigheten for å utføre ønsket fra den registrerte.

Markedsføring: Vi bruker informasjonskapsler på vår side for å gi deg som kunder best mulig opplevelse. Du kan selvfølgelig bruke enklereliv.no uten informasjonskapsler om du ønsker det.

Les mer om informasjonskapsler vi bruker her: 

I innstillinger i din nettleser kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som har lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin. Her kan du leser om hvordan du administrer informasjonskapsler i nettleseren: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn via vår nettbutikk ved kjøp, registrering av konto, eller via påmelding på våre nyhetsbrev via relevante påmeldingsskjemaer. Påmelding til nyhetsbrev krever eksplisitt godkjennelse, og man kan når som helst melde seg av.

Eksempel:

Alternativ 1: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Alternativ 2: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Alternativ 3: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i påmeldingsskjema til nyhetsbrev.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Leverandører av tjenester som er nødvendige for å drifte våre nettsider og systemer har i visse tilfeller tilgang til personopplysninger da dette er nødvendig for at de skal kunne utføre sitt arbeid. I disse tilfellene er behandlingen av personopplysninger underlagt en egen databehandleravtale som beskriver deres ansvar og forpliktelser for hvordan personopplysningene skal behandles. Alle underleverandører er underlagt de samme forpliktelsene som Webhandel AS har ovenfor deg som kunde.

Våre samarbeidspartnere

  • Frakt: Bring
  • Nyhetsbrev: Voyado
  • Kasseregistreringer: Uni
  • Sosiale medier: Facebook, Snapchat, TikTok
  • Markedsføring: Google, Hotjar, Sleeknote, Prisjakt
  • Kundeservice: Zendesk
  • Databehandling: Metorik

Ved kjøp gjennom Klarna:

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. 

Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring

Klarnas betalingsmetoder 

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna. 

  • Faktura: Forfallsdato er 14 dager fra tidspunktet varene er sendt ut. Fakturavilkårene finner du her
  • Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet. Mer informasjon om Klarna Konto, samt alminnelige fakturavilkår og standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt finner du her
  • Kort (kredittkort eller debetkort): Beløpet trekkes direkte når ordren legges. 

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring

Sletting av personopplysninger

Nettbutikk og fysiske butikker: Opplysninger som vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Opplysninger du har oppgitt i forbindelse med opprettelse av en brukerkonto på enklereliv.no, eller ved påmelding på nyhetsbrev o.l vil lagres så lenge du er aktiv bruker hos oss, eller gir beskjed om at dette skal slettes.

For sletting av dine personopplysninger i våre systemer ta kontakt med post@enklereliv.no som vil hjelpe deg med å behandle din henvendelse og få slettet all data som ikke må oppbevares som følge av andre lovhjemler (f.eks bokføringsloven.)

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Alle henvendelser angående dette sendes på e-post til post@enklereliv.no

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Selskapet tar den nye lovgivningen alvorlig, og vil til enhver tid sørge for at vi forholder oss til denne. Har du noen spørsmål rundt personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på post@enklereliv.no

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

Webhandel AS

E-post: post@enklereliv.no