Medlemsvilkår

Noen av våre medlemsfordeler

 • Oversikt over alle kjøp kjøp
 • Eksklusive medlemstilbud
 • Fri frakt over 799kr

Slik fungerer det

Som medlem i Enklere Liv Pluss vil alle dine ordre i nettbutikken lagre seg hos oss, slik at du enkelt har oversikt over alle dine kjøp. Dersom du ønsker å motta nyhetsbrev eller SMS fra oss vil du i tillegg få tips, eksklusive tilbud før alle andre og ekstraordinære tilbud kun til deg som er medlem hos oss. Å bli medlem er helt gratis, og du kan når som helst melde deg ut. For å bli medlem må du være over 18 år.

Avslutte medlemskap

Hvis du ikke lenger ønsker å være medlem av Enklere Liv Pluss, kan du sende en e-post til post@enklereliv.no fra den epostadressen du har registrert på ditt medlemskap.

Misbruk av medlemskapet og uakseptabel adferd i våre butikker (f.eks. tyveri eller svindel) kan føre til at du meldes ut av Enklere Liv Pluss, samt til inndragelse av opptjente poeng.

NB! Når medlemskapet avsluttes mister du alle opptjente poeng og eventuelle bonussjekker som ikke har blitt innløst.

Markedsføring på e-post og SMS


Medlemskapet i Enklere Liv Pluss forutsetter som utgangspunkt at du aksepterer tilpasset markedsføring på e-post og SMS, for eksempel e-post og SMS med nyheter og tilbud, samt invitasjoner til ulike butikkaktiviteter.

Dersom du ikke ønsker å motta markedsføring på e-post eller SMS, kan du til enhver tid endre innstillingene dine under «Kontodetaljer» på din profil på enklereliv.no. Ønsker du ikke at personopplysningene dine blir brukt til analyseformål må du avslutte ditt medlemskap.

Håndtering av personopplysninger

Du kan være trygg på at din informasjon kun blir lagret hos Enklere Liv. Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke denne informasjonen med tredjepart. Utenforstående kan kun få innsyn i denne informasjonen dersom de skal gjennomføre bestemte tjenester for oss. I slike tilfeller gjelder inngås strenge avtaler for å beskytte informasjonssikkerheten. Vi vil også alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Enklere Liv Mercante er i henhold til Personvernregelverket (Personopplysningsloven og EU-forordning 2016/679 – General Data Protection Regulation), behandlingsansvarlig for medlemmer i Enklere Liv Pluss. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Definisjoner

 • Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
 • Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
 • Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
 • En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
 • Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

Personopplysninger som behandles og lagres

Ved inngåelse av medlemskap i Enklere Liv Pluss aksepterer du vilkårene og betingelsene for medlemskapet, inkludert behandling og lagring av de personopplysningene du har oppgitt. Dette lagres og dokumenteres med et tidsstempel. Følgende opplysninger kan behandles og lagres i forbindelse med medlemskapet:

 • Alminnelige Personopplysninger som navn, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktdetaljer som e-post, bostedsadresse, mobilnummer og enhetsidentifikasjon (for app).
 • Opplysninger knyttet til kjøpshistorikk, for eksempel:
  • I hvilken butikk et kjøp har blitt foretatt.
  • Opptjent, innløst og utløpt bonus.
  • Din «vane-butikk», der du har handlet flest ganger.
 • Opplysninger knyttet til medlemskapet, for eksempel:
  • Medlems-ID.
  • Innmeldingstidspunkt samt tidsstempel for aksept av vilkår og betingelser.
  • Tidsstempel for endring og oppdatering av informasjon og innstillinger på din profil, for eksempel motta kommunikasjon på SMS eller epost.
  • Registreringsbutikk (hvis du har meldt deg inn i butikk).
 • Personlige fordeler og tilbud.
 • Aktivitetshistorikk
 • E-post (mottatt, åpnet og eventuelle linker klikket på)
 • SMS (mottatt og eventuelle linker klikket på)

Behandlingsaktiviteter


For å oppfylle vilkårene i medlemskapsavtalen og for å levere den servicen medlemmene forventer brukes personopplysninger i våre behandlingsaktiviteter, som er:

 • Administrere medlemskap, innmeldinger og utmeldinger.
 • Administrere innstillinger og andre personopplysninger på din profil.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol. (via kundeservice).
 • Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
 • Besvare forespørsler relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.
 • Analysere medlemshistorikk for å lære mer om medlemmene, forbedre tjenestene, bli bedre på markedsføring og kunne gi deg mer relevante personlige tilbud.
 • Formidle informasjon, for eksempel:
  • Nyhetsbrev, kampanjer og medlemstilbud. Innhold kan for eksempel være basert på hva du har kjøpt, i hvilken butikk du har handlet og hva du har klikket på i et tidligere nyhetsbrev.
  • Kommunikasjon basert på kjøp, status på medlemskap, fordeler, bonus og liknende.
  • Annen tilpasset markedsføring på Facebook, Google annonser og digitale bannere. Om du ikke ønsker tilpassede annonser i sosiale medier kan du selv endre det. Både Facebook og Google har dette tilgjengelig under Innstillinger på din profil.

Lagringstid


Enklere Liv Mercante AS oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes eller anonymiseres personopplysninger når medlemskapet avsluttes.

Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Enklere Liv Mercante AS sine berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet


Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for Enklere Liv Mercante AS. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og eksterne nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

Overføring av personopplysninger


Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. Enklere Liv Mercante AS kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for Enklere Liv Mercante AS. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for å utføre tjenestene for Enklere Liv Mercante AS. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

En liste over de Databehandlerne Enklere Liv Mercante AS bruker finner du her.

Klagerett


Dersom du mener at Enklere Liv Mercante AS sin behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Enklere Liv Mercante AS direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon


Ta gjerne kontakt med oss via kundeservice på epost post@enklereliv.no til Enklere Liv Mercante AS.

Endring av denne personvernerklæringen


Enklere Liv Mercante AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen hvis nødvendig. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på enklereliv.no eller på forespørsel. Vi vil varsle medlemmer om eventuelle endringer i personvernerklæringen som angår eller påvirker medlemskapet.

Les mer om personvern her.