Har jeg rett på å få økonomsik tilskudd på hjelpemidler av NAV?

NAV tilbyr økonomisk tilskudd til personer med varig funksjonsnedsettelse som har behov for små tekniske hjelpemidler. Tilskuddsordningen dekker ekstrautgifter til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Du kan få dekt opptil 2210,- (gjeldende sats fra 1. januar 2024) og du kan søkes nytt tilskudd etter fire år.

Hvordan søker jeg NAV tilskuddsordning

  1. Gå inn på https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/omhjelpemidler/tilskuddsordning-for-rimelige-hjelpemidler-smahjelpemidler
  2. Klikk på dropplisten «Skjema og søknad» – markert med rødt
  1. Trykk «Send papir»
  2. Fyll ut, inkl. personnr
  3. Skriv ut 1. side
  4. Fyll i og skriv ut side 2 (Søknaden)
  5. Gi side 1 + søknad til bruker: bruker/person signerer
  6. Få og legg med et skriv fra fra Fysioteraput, Fastlege, Ergoteraput på at man trenger hjelpemiddelet
  7. Send pr post med side 1 først