Hva er en vektdyne?

Cura Pearl vektdyne grå

En vektdyne, eller vektteppe, er en ekstra tung dyne som kan bidra til dypere søvn og forbedret søvnkvalitet. Tyngden og trykket dynen skaper gjør at mange føler seg mer avslappet, noen beskriver det som en god klem. 

Derfor bør vi ha en god natt søvn 

Studier viser at rundt en tredjedel av befolkningen sliter med dårlig søvn. I følge forskning.no kan urolig og dårlig søvn kan påvirke både mental og fysisk helse. Det er derfor viktig at man lar kroppen få nok søvn. 

Det er bl.a. vist at søvnen natten etter at du har lært noe, er avgjørende for læringseffekten. Mens du sover flyttes det du har lært fra korttidshukommelsen til langtidslagrene i hjernen.

Bjørn Bjorvatn – Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (www.sovno.no) ved Haukeland Universitetssjukehus, lege ved Bergen søvnsenter og professor ved Universitetet i Bergen.

I følge Cura of Sweden er ikke tunge dyner noe nytt. Historisk sett har mennesker brukt tung dyrehud og halm for å holde varmen gjennom natten. Moderne og syntetiske dyner ble først introdusert på 70-tallet. I løpet av denne perioden var forskning på søvn nesten ikke-eksisterende, og kunnskap om hvordan en dynes vekt påvirker søvnen var fraværende.

Slik fungerer vektdynen 

Bruker du en tung dyne kan den ha flere positive innvirkninger på kroppen. Flere rapporterer at vektdynen blant kan bidra til økt følelse av sikkerhet og reduksjon av stress, noe som kan føre til forbedret søvnkvalitet. I følge en artikkel på forskning.no kunne de som rapportere om positiv effekt fortelle at det var lettere for dem og roe seg ned, og at de følte seg tryggere og bedre uthvilt dagen etter. I tillegg sov de lenger og beveget seg mindre.

Hvem passer vektdynen for? 

Dynen kan brukes av nesten alle, uansett om du sliter med søvn fra før eller ei. Dersom du er usikker på om du kan bruke vektdyne pga. nedsatt lungekapasitet, svekkede muskler eller er gravid, kan det være lurt å rådføre seg med lege før bruk. Vektdyne kan også være en utløser for de som har klaustrofobi. 

Slik velger du riktig vektdyne 

I følge Cura of Sweden foretrekker de fleste en dyne som veier 10-15% av egen kroppsvekt. Noen ganger kan det være behov å gå opp i vekt hvis man sliter med mer alvorlige søvnproblemer. For eldre som har problemer med nakke, rygg, ledd eller lignende kan det være gunstig å velge en lettere vektdyne.  

Cura of Sweden tilbyr to ulike vektdyner, Cura Pearl og Cura Cozy. Cura Pearl inneholder perler som former seg etter kroppen, mens Cura Cozy inneholder tvinnede polyestertråder som sørger for den tunge vekten. Sistnevte passer også fint hvis du fryser lett eller foretrekker en varm dyne. 

Vektdyner i helsetjenesten 

I over 12 år har vekdyner blitt brukt i forbindelse med behandling av søvnproblemer i helsevesenet. De er først og fremst blitt foreskrevet til pasienter med nevropsykiatriske funksjonshemminger, sterke smerter, angst eller bekymring. I dag vet man at vektdynen kan brukes av nesten alle, uansett grad av søvnproblemer. 

Karolinska Universitetssykehus har utført en kontrollert studie av 199 pasienter med mål om å evaluere klinisk bruk av vektdyner ved søvnløshet. Resultatene viste at bruk av vektdyner reduserte gjennomsnittstiden for innsovning fra 7O til 3O minutter, og førte til en betydelig forbedring av ti andre søvnrelaterte symptomer. Pasientene som brukte vektdyner, uttalte basert på en egenvurderingsskala at de fikk bedre søvn og var mer opplagte neste dag. I tillegg ble også angsten og bekymringene deres dempet. Den positive effekten på søvnen ble fortsatt opprettholdt ett år senere.